UBEZPIECZENIA NA ZDROWIE W USA

Dofinansowanie

Dofinansowanie, również zwane dopłatą czy subwencją, jest pomocą rządową w płaceniu za ubezpieczenie zdrowotne, wykupione w prywatnych firmach ubezpieczeniowych takich jak np. Blue Cross, Cigna czy ambetter. Dzięki dofinansowaniu, osoby mało oraz średnio zarabiające, zapłacą tylko część składki miesięcznej (premium) a resztę pokryje państwo.

 Są dwa rodzaje dofinansowań:

  1. Dofinansowanie Składki (Premium Tax Credit) – zmniejsza koszt ubezpieczenia
  2. Dofinansowanie Udziału Własnego (Cost-Sharing Reduction) – zmniejsza koszty opieki zdrowotne w planach srebrnych.

Kto się kwalifikuje na dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić poniższe warunki: 

  1. mieć dochód mieszczący się w przedziałach podanych poniżej,
  2. być obywatelem lub przebywać w USA legalnie (np. zielona karta, wiza studencka lub pracownicza). Jeżeli nie spełniasz tego warunku, ciągle możesz wykupić ubezpieczenie, ale bez dofinansowania.
  3. nie posiadać ubezpieczenia zdrowotnego w pracy lub się na nie kwalifikować. W niektórych sytuacjach, można kwalifikować się na dofinansowanie mając możliwość ubezpieczenia się w pracy. Aby sprawdzić czy obejmuje Cię ten wyjątek, prosimy porozmawiać z agentem SafePol.
  4. nie posiadać ubezpieczenia Medicaid, Medicare, All Kids, CHIP lub się na nie kwalifikować. Jeżeli masz dzieci na ubezpieczeniu All Kids, lecz Ty się na nie nie kwalifikujesz, ciągle możesz otrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia prywatnego,
  5. złożyć wspólne rozliczenie podatkowe w przypadku małżonków (Married Filing Jointly), poza sytuacjami zwalniającymi z tego warunku.
  6. wykupić plan Brązowy, Srebrny, Złoty lub Platynowy z „wbudowanym” dofinansowaniem,

Dochód kwalifikujący na dofinansowania

W kalkulacji wysokości dofinansowania, pod uwagę brany jest wspólny dochód wszystkich osób w danym gospodarstwie domowym. Oprócz Twojego dochodu, należy uwzględnić dochód współmałżonka, jeżeli jesteś w związku małżeńskim oraz ewentualnych pracujących dzieci lub innych osób, które podane są na Twoim rozliczeniu podatkowym jako tzw. dependents. W przypadku osób samozatrudniających się (self-employed) pod uwagę brany jest dochód netto (po odliczeniu kosztów biznesowych).

 

Liczba osób
w rodzinie
Maksymalny dochód na
dofinansowanie składki
Maksymalny dochód na
dofinansowanie udziału własnego
1 zależy** $33,974
2 zależy** $45,774
3 zależy** $57,574
4 zależy** $69,374
5 zależy** $81,174
6 zależy** $92,974
7* zależy** $104,774

*do każdej dodatkowej osoby powyżej 7 osób w rodzinie, dodaj $11,800 w dofinansowanie udziału własnego.

**maksymalny dochód na dofinansowanie składki zależy między innymi od wieku oraz miejsca zamieszkania.

 

Twoje Dofinansowanie

Tutaj możesz sprawdzić, czy będziesz kwalifikował się na dopłatę rządową do ubezpieczenia.