(773) 789-7233   |   4738 N Harlem Ave
HARLEM / LAWRENCE

Nowe plany zdrowotne

Reforma Ubezpieczeń Zdrowotnych aby ułatwić porównywanie planów zdrowotnych, uprościła ich nazwy, opisy oraz zawartość. Jak widać poniżej wszystkie plany zawierają ten sam zakres pokrywanych świadczeń zdrowotnych. Jednakże różnią się one między sobą wysokością udziału własnego (deductible, coinsurance, copay) i co za tym idzie, ceną. Im niższy udział własny tym droższy plan. Plan Platynowy ma najniższy udział własny ale równocześnie jest najdroższy. Plany różnią się między sobą również możliwością wykorzystania dofinansowania.


 
  Platynowy Złoty Srebrny Brązowy Szpitalny

Koszt

         
($$$$$ - najdroższy, $ - najtańszy)          
Składka $$$$$ $$$$$ $$$ $$ $
Udział Własny $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Dofinansowanie

         
Składki  
Udziału Własnego        

Świadczenia

         
Lekarz
Pogotowie
Szpital
Ciąża
Problemy mentalne
Leki
Rehabilitacja
Badania laboratoryjne
Badania profilaktyczne
Pediatria

Specjalne cechy

   

Tylko w tym planie
można skorzystać
z dopłaty do udziału
własnego. Dopłatę
do składki można
użyć do pozostałych
planów oprócz
szpitalnego.

 

Tylko dla osób poniżej
30 lat oraz osób
starszych, których
nie stać na inne plany.
Do tego planu, nie
można użyć dopłat.
Zobacz więcej w Który plan będzie dla mnie najlepszy?.